Çocuklar İçin Yaratıcı Dans

dansafis

Çocuklar için Yaratıcı Dans

Yaratıcı dans dersleri dans ve hareket üzerinden çocukların kendilerini ifade etmelerine aracı olurken bedenlerini aktif kullanmalarını sağlar, sağlıklı ve dengeli bir beden gelişimine sahip olurlar. Her ders değişik konu ve kavramlar üzerinden çeşitli dans egzersizleri ve oyunları öğrenerek zihinsel ve fiziksel olarak gelişirler.

Ayrıca bu dersler çocukta var olan dans potansiyelini doğaçlama ve kompozisyon çalışmaları ile ortaya çıkarır vebuna kıyaslama olmadan değer verir, çocukların yaratıcılıkları bu sırada gelişirken eğlenerek öğrenirler,rekabeti yerine birlikte çalışmayı deneyimlerler; bu daonları sosyal-duygusal alanda geliştirir.
Yaratıcı dans derslerine 2.5 yaştan itibaren başlanabilir…

Yaş Grupları

4-6 Yaş

7-9 Yaş

9-12 Yaş

Dans Egzersizlerinin Tüm Yaşlara Faydaları: 

. Zeka gelişimini hızlandırır

. Beyinde daha fazla seratonin ve dopamin salgılarının üretilmesini sağlayarak depresyonu azaltır

. Karın kaslarını ve dolayısı ile beden merkezini güçlendirir

. Dikkat ve odaklanma becerisini geliştirir