Dramatik Yazarlık Eğitimi

drama1

YAZMASAM DELİ OLACAKTIM”

 

“…… Söz vermiştim kendi kendime: Yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmak da hırstan başka ne idi ? Burada namuslu insanlar arasında sakin, ölümü bekleyecektim. Hırs hiddet neme gerekti? Yapamadım. Koştum tütüncüye, kağıt kalem aldım oturdum. Ada’nın tenha yollarında gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemi yonttum. Yonttuktan sonra tuttum öptüm… Yazmasam deli olacaktım.”
Sait Faik Abasıyanık – “Haritada bir nokta”-

 

Amaç:

Günümüzde artık, gerek özel gerekse iş hayatında, kendimizi, derdimizi anlatabilmek için zorunlu olmadıkça bir araya gelmiyor; teknolojinin de dayatmasıyla adına “tekil sosyalleşme” diyebileceğimiz klavyeler aracılığıyla görüşüp adeta yazarak konuşuyoruz. Kendimize ait düşüncelerimizi duygularımızı, yaratıcılıktan uzak ve tekrardan oluşan alıntı kopyalarla, “sabun köpüğü” gibi uçucu kalıp sözlerle dile getiriyoruz. Kısacası bir “sağırlar diyaloğu ” sürüp gidiyor aramızda…

Edebi değerler ve kalemler, yol gösterici aramaz. Kendi ışığıyla parlayarak ortaya çıkar… Yani “Su akar yolunu bulur”. Ancak bazı yeraltı kaynaklarıve cevherleri ortaya çıkarmak için “yol açmak” gerekir…

Bir insanın kendisi olabilmesi ve içindeki cevheri bulup ortaya çıkarabilmesi, ancak “kelimelerle” mümkündür. Bir başka deyişle; zihninizde kelimeleriniz yoksa düşünceniz de yoktur… O halde:

Kapatın ışıkları!

Çekilin bir köşeye!

Elinize bir kalem alın ve zihninizin derinliklerindeki ‘kelimelere’ yol verin!

İşte!

Yazmaya başladınız bile…

 

İçerik:

1.KUR

BAŞLANGIÇ-TEMEL- DÜZEY

1- YARATICILIK NEDİR?

Yaratıcılığın doğası

Yaratıcı süreç nasıl oluşur?

Yaratıcılığın sınırları

İmgelem ve biçim

2- DİL İŞÇİLİĞİ YAZARLIK

Dilbilim açısından Türkçe

Yazar kimdir?

Taklit ve özgünlük

Bakış açısı ve mesaj

Konu nedir? Anafikir nedir?

Sözcüklerin gücü ve etkisi

Dilde özenti- Anlatımda kısırlık

Dışı kalaylı içi alaylı”-Anlatımda incelik

İpin ucu kaçtı- Anlatımda tutarlılık

3- BİR FİKRİM VAR

Akıl fikir sahibi olmak

Anlam ve fikir

Düşünce ve sözcük bulma

Kavram oluşturma – soyut düşünme ve kavram

Konsantrasyon ve bilgi

Beyin fırtınası ve doğaçlama kurgu

4- İLHAM NEDİR? GELİR Mİ?

Zihinde tasarlamak – kağıda dökmek

Dile getirmek- söze dönüştürmek

Düşünce ve duygu cümlelerini belirlemek

5- YAZMA PLANI OLUŞTURMAK

Tasarlamak plan yapmak

Konu bulmak- ilk cümleyi yazmak

Yazıya başlık koymak

Taslak oluşturma- yeniden yazma (temize çekme)

Kurgulama ve içerik

Giriş-gelişme-sonuç ve nedenleme

Başlama ve bitirme bir sorun mudur?

Konudan sapmak- ayrıntıda boğulmak

Paragraf oluşturma ve örnekleme

Hayalgücünden yararlanmak

Tasvir etmek- betimlemek

Öyküleştirme

6- YAZIM KURALLARI

Türkçe’ nin söyleniş (telaffuz) özellikleri

Yeni imla kuralları

Noktalama işaretleri

Biz ayrılamayız” –Ayrı yazılan ekler ve bağlaçlar

Sözcüklerin yazım kuralları

Türkçe’ leri varken- Yabancı kökenli sözcüklerin yazımı

Sık yapılan sözcük ve cümle yanlışları

Yazımda ses ve hece düşmeleri

Sert ünsüzle biten sözcüklerin ek alması

Cümle düşüklükleri

Eksiklik, bulanıklık, fazlalık

Mantık hataları

Sıralama yanlışlığı

2.KUR

GELİŞMİŞ-ORTA-DÜZEY

7- TEKNOLOJİK –TEKNİK-YAZARLIK

Not almak, not tutmak- Özet çıkarmak

Ödev ve rapor hazırlamanın incelikleri

Akademik yazarlık- Bilim dili, terim bilgisi

Teorik anlatım ve alıntı kullanma

Bürokratik yazarlık

Arz ve talep meselesi

Yazımda resmi kurallar

Rapor etme ve yazma

Dilekçe nasıl yazılır?

Sosyal medya ve yazarlık

Günlükten blog yazarlığına

Mektuptan mail’e- E-posta yazmanın incelikleri

Özlü sözlerden aforizmalara- Alıntı mı çalıntı mı?

Konuşma ve yazı dilinin farkları- Yazarak konuşmak

Radyo, televizyon ve medyada sık yapılan yazım yanlışları

Teknolojinin yazı dilindeki yanlışlara etkisi

3.KUR

İLERİ DÜZEY

8- YAZMA YOLCULUĞU (Uygulamalı bölüm)

Okumadan yazmak mümkün mü?

‘Okuryazar’ değil ‘yazarokur’ olmak

“Yazarım, yazarsın, yazar”- 1. 2.ve 3. tekil şahısların yazarlığı

Nesnel ve öznel dil- Öncesi ve sonrası

Yazıda ‘ben’ dili ‘sen’ dili

Tekrara düşmek- döne döne anlatmak

Devrik anlatım- Dolaylı ve dolaysız anlatım

Lirik dil- Masalsı anlatım

Karşılıklı konuşma, diyalog oluşturma- İç konuşma

Yazıda atasözleri, deyim ve özdeyişlerden(vecize)yararlanmak

9- KİM BU METİN?

Amaca yönelik metin yazarlığı

Düzeltme ve redaksiyon nedir?

Editör ne iş yapar?

Bir metnin redaksiyonu nasıl yapılır?

Reklam metin yazarlığı

4.KUR

YETKİNLİK DÜZEYİ

10- EDEBİ ŞEYLER

Edebi akımlar ve kuramları

Türlerine göre yazım kuralları

Edebi dil nedir?

Edebi metinlerde kurgu

Üslup oluşturma ve dil

Öykü ve roman yazmanın kuralları

Olay örgüsü

Bir karakter yaratmak

Üç birlik kuralı

Yer- mekân- zaman

İçe bakış ve çözümleme

Anlatıcı kimdir?- Anlatma ve gösterme

Anlatımda zaman kullanımı (geçmişle gelecek)

Anlatımda zoru başarmak: Basit anlatmak

“Herkes şair”- Edebi değer açısından şiir nedir?

İyi ve kötü şiir örnekleri

Fıkra, deneme ve anı yazmak

Gazete yazarlığı ve haber dili

Köşe yazarlığı- Makale yazmak

Söyleşi ve röportaj yapmak

Gezi ve hitabet üzerine yazmak

“Dramatik Yazarlık” nedir?

Oyun ve senaryo yazmanın incelikleri

Edebiyat ve eleştiri

Çeviri dili ve Türkçe

Süre: 1.Kur: 80 saat

2.Kur:40 saat

3.Kur:60 saat

4.Kur:80 saat

Toplam Süre: 260 saattir.

 

Hedef kitle: Alıntılardan oluşan kalıplardan sıyrılıp iç dünyasını ve düşüncelerini yaratıcılıklarıyla ifade etmek, yazma yeteneğini -her alanda- geliştirmek ya da keşfetmek isteyen herkes.